tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

05 Kwi 2023

KANS ZATRUDNI w Żłobku „Żaczek” w Jeleniej Górze,

                  KARKONOSKA                     
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 
w Jeleniej Górze
Z A T R U D N I
w Żłobku „Żaczek” w Jeleniej Górze,
ul .Zamoyskiego7  kucharza/kucharkę na ½ etatu.

 

Wymagania:

  • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, mile widziane gastronomiczne;
  • kwalifikacje kucharza;
  • umiejętność dobrej organizacji pracy;
  • doświadczenie zawodowe w żywieniu zbiorowym;
  • znajomość zasad systemu HACCP;
  • posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych;
  • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie;

 

CV należy kierować w terminie do 21.03.2023 r. na adres: kadry@kans.pl

 

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

 

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Powrót wstecz